Producten verkopen

 

Eigen producten verkopen

Terwijl student Solomon in Mozambique de module ‘Een christelijke levensstijl’ volgde, kwam hij in aanraking met mevrouw Amelia. Zij was weduwe en moeder van drie kinderen. Haar baby had al lange tijd koorts en ook zijzelf was ziek, maar ze had geen geld om naar het ziekenhuis te gaan. Zij werd in contact gebracht met de vrouwenbijbelstudiegroep van de kerk. Die bad voor het zieke kind en gaf de vrouw geld om naar het ziekenhuis te gaan. Vier maanden lang werd haar baby en ook zijzelf in het ziekenhuis behandeld op kosten van de kerk.

Toen ze genezen was, sloot mevrouw Amelia zich aan bij een coöperatie, waarin vrouwen elkaar leren om zelf allerlei producten te maken en te verkopen. Met de opbrengst kunnen ze hun gezin onderhouden, maar een deel staan ze af voor een noodfonds van de kerk waaruit weduwen en weeskinderen worden geholpen. Uit dit fonds waren mevrouw Amelia en haar zieke kind eerst zelf geholpen. Een paar maanden later ontmoette Solomon de weduwe opnieuw, terwijl zij op de markt haar producten verkocht. “Ik ben zo dankbaar voor alle hulp die ik heb gekregen”, vertelde ze. “Ik heb nu genoeg inkomsten om te zorgen voor mijn kinderen, mijn schoonmoeder en mijzelf. We hebben elke dag te eten!”

>> Downloads >> Help mee!