Wat doet Apollos?

ONTWIKKELINGSHULP BETEKENT MEESTAL DAT VANUIT WESTERSE LANDEN OPLOSSINGEN WORDEN AANGEDRAGEN VOOR PROBLEMEN IN HET ZUIDEN. DIT LEVERT RESULTAAT OP ZOLANG DE WESTERSE ORGANISATIE ZO’N PROJECT BLIJFT UITVOEREN OF ONDERSTEUNEN.

Bekend is de tractor die voortaan werkeloos op het erf blijft staan wanneer een kapot onderdeel niet kan worden vervangen. Of de prachtige stenen waterput die vervuilt zodra er in het dorp niemand meer is die zich er ‘eigenaar’ van voelt. De oogst wordt weer handmatig binnengehaald en de vrouwen lopen weer uren per dag om water uit de rivier te halen …

Steun-student-project

Hún problemen, hún oplossingen

Apollos wil dat lokale leiders in Afrika en Latijns-Amerika leren hoe zij zelf, samen met hun gemeente, maatschappelijke problemen kunnen aanpakken. We rusten hen toe om daarvoor hun eigen opleidingen te ontwikkelen, omdat die veel beter aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en cultuur van de bevolking.
Tegelijk komt zo het eigendom van hun ontwikkelingsprojecten bij henzelf te liggen: het zijn hún problemen die zij zélf oplossen. Dat geeft blijvende duurzaamheid. Lang nadat wij uit een gebied zijn vertrokken gaan de projecten gewoon door.

Zo zet Apollos niet rechtstreeks geld om in (westerse) ontwikkeling, maar in het toerusten van plaatselijke trainers die vervolgens hun eigen leiders opleiden.
Via hen komt de ontwikkeling dan vanuit de eigen samenleving op gang. De route is daarmee iets langer, maar het resultaat veel duurzamer!

Via de kerk

De kerk groeit op het zuidelijk halfrond als kool en staat daarmee midden in de maatschappij. Daar komt bij dat kerkleiders aanzien hebben in de Afrikaanse samenleving. Daarom ziet Apollos de kerk als een belangrijke sleutel tot duurzame veranderingen. Een kerk brengt mensen samen én kan van daaruit een groot bereik hebben in de omgeving. Daarvoor is het echter nodig dat voorgangers en andere leiders worden opgeleid en leren om bijbelse waarheden te koppelen aan maatschappelijke thema’s zoals hiv en aids, armoede, geweld en corruptie.

In kerken waar leiders op die manier getraind worden, ontstaat de bewustwording dat zij een verschil kunnen maken in hun omgeving. Gemeenten krijgen het verlangen om praktisch iets te betekenen in de maatschappelijke problemen om hen heen. Dan helpt de ene kerk ineens alleenstaande moeders om een eigen bedrijfje op te zetten en moedigt een andere kerk mensen actief aan om een aidstest te laten doen!

>> Projecten

200.000 nieuwe leiders per jaar

Slechts 10% van de (potentiële) voorgangers in Afrika heeft een reguliere theologische opleiding genoten. De meesten kunnen zich het niet veroorloven om een fulltime opleiding te bekostigen. Met de huidige groei van de kerk in het zuiden zijn maar liefst 200.000 nieuwe leiders per jaar nodig. Aan hun opleiding draagt Apollos graag bij!

>> Help mee!

 

 

Bekijk ook een filmpje (circa 2,5 minuut) over het werk van Apollos!