Stichting Apollos bestaat uit een directeur, Jen Tjon Sien Foek, een veldleider, John Boekhout, en een actief betrokken bestuur onder leiding van Koos Mink. Graag stellen wij onszelf aan u voor:

John Boekhout

Oprichter en veldleider
0318 507 033

Koos Mink

Voorzitter bestuur

Gideon Alderden

Penningmeester

Wim Evers

Secretaris

Orlando Bottenbley

Bestuurslid algemeen. Mede-oprichter en projectleider Suriname

Gerald van Dijk

Bestuurslid Fondsenwerving

Beloningsbeleid

De Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. John Boekhout (veldleider) en Jen Tjon Sien Foek (directeur) zijn beide voor een dag per week in dienst van de stichting. De kosten daarvoor bedragen jaarlijks € 30.000,-.

Lees hier onder meer ons jaarverslag met een verantwoording van de fondsenwerving en -besteding.