Stichting Apollos bestaat uit een directeur, Jen Tjon Sien Foek, een veldleider, John Boekhout, en een actief betrokken bestuur onder leiding van Orlando Bottenbley. Graag stellen wij onszelf aan u voor:

John Boekhout

Oprichter en veldleider
0318 507 033

Orlando Bottenbley

Voorzitter bestuur, mede-oprichter

en projectleider Suriname

Gideon Alderden

Penningmeester

Gerald van Dijk

Bestuurslid Fondsenwerving

Beloningsbeleid

De Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. John Boekhout (veldleider) leeft op basis van giften, en Jen Tjon Sien Foek (directeur) is voor een dag per week in dienst van de stichting. De kosten daarvoor bedraagt jaarlijks € 15.000,-.

Lees hier onder meer ons jaarverslag met een verantwoording van de fondsenwerving en -besteding.