Stichting Apollos bestaat uit een directeur, Henk Ockerse, een veldleider, John Boekhout, en een actief betrokken bestuur onder leiding van Gerald van Dijk. Graag stellen wij onszelf aan u voor:

John Boekhout

Oprichter en veldleider
0318 507 033

Orlando Bottenbley

Mede-oprichter bestuurslid

Gideon Alderden

Penningmeester

Text Divider

Beloningsbeleid

De Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. John Boekhout (veldleider) leeft op basis van giften, en Henk Ockerse (directeur) is voor een dag per week in dienst van de stichting.

Lees hier onder meer ons jaarverslag met een verantwoording van de fondsenwerving en -besteding.