Wilt u meer informatie over Apollos? Via deze downloads vindt u een aantal van onze officiële documenten en publicaties.

Nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten en resultaten. U kunt u hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die zes keer per jaar verschijnt.

Laatste nieuwsbrief

Jaarverslag 2015

2015 is een intensief jaar geweest, waarbij zowel in Nederland als bij de projecten belangrijke stappen zijn genomen om te komen tot groei. In het jaarverslag leest u over alle ontwikkelingen en vindt u ook een korte vooruitblik naar 2016. In het financieel verslag wordt verantwoording afgelegd van de financiën.

Jaarverslag 2015

Beleidsplan

Stichting Apollos heeft als doel om kerken in Afrika en Latijns-Amerika te ondersteunen bij het opzetten van trainingsprogramma’s voor hun leiders, zodat deze kerken meer maatschappelijke relevantie zullen hebben in het bestrijden van de maatschappelijke problemen om hen heen. In ons beleidsplan hebben we dit doel en de route ernaartoe gestructureerd uitgewerkt.

Beleidsplan

Brochures

Apollos heeft in de loop van de tijd verschillende brochures uitgebracht, die zowel op papier als digitaal beschikbaar zijn.

Focus op Apollos

Boekje over het werk van Apollos

Focus op Apollos

Korte folder over het werk van Apollos

Investeren in Afrika

Folder over het werk in Afrika

Alleen op papier aan te vragen via info@apollos.nl:

  • Apollos Bijbelschool Suriname (boekje over de geschiedenis van de Bijbelschool)
  • Weldoen door nalaten (folder over testamentaire schenkingen)