Wilt u meer informatie over Apollos? Via deze downloads vindt u een aantal van onze officiële documenten en publicaties.

Nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten en resultaten. U kunt u hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die maximaal zes keer per jaar verschijnt.

>> Laatste nieuwsbrief

Jaarverslag 2019

Lees de voorlopige cijfers over 2019 – het volledige jaarverslag volgt nog.

>> Voorlopige jaarcijfers 2019

Begroting 2018

Bekijk via de link hieronder de begroting voor 2018. 

>> Begroting 2018

Beleidsplan 2019-2024

Stichting Apollos heeft als doel om kerken in Afrika en Latijns-Amerika te ondersteunen bij het opzetten van trainingsprogramma’s voor hun leiders, zodat deze kerken meer maatschappelijke relevantie zullen hebben in het bestrijden van de maatschappelijke problemen om hen heen. In ons beleidsplan hebben we dit doel en de route ernaartoe gestructureerd uitgewerkt.

>> Beleidsplan

Privacy Statement

Stichting Apollos verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In een Privacy Statement beschrijven we wat u in dit opzicht van ons mag verwachten.

>> Privacy Statement

Brochures

Apollos heeft in de loop van de tijd verschillende brochures uitgebracht, die zowel op papier als digitaal beschikbaar zijn.

Focus op Apollos

Boekje over het werk van Apollos

Focus op Apollos

Korte folder over het werk van Apollos

Investeren in Afrika

Folder over het werk in Afrika

Alleen op papier aan te vragen via info@apollos.nl:

  • Apollos Bijbelschool Suriname (boekje over de geschiedenis van de Bijbelschool)
  • Weldoen door nalaten (folder over testamentaire schenkingen)