Nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten en resultaten. U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die maximaal zes keer per jaar verschijnt.
>> Laatste nieuwsbrief

*****

Beleidsplan 2019-2024

Stichting Apollos heeft als doel om kerken in Afrika en Latijns-Amerika te ondersteunen bij het opzetten van trainingsprogramma’s voor hun leiders, zodat deze kerken meer maatschappelijke relevantie zullen hebben in het bestrijden van de maatschappelijke problemen om hen heen. In ons beleidsplan hebben we dit doel en de route ernaartoe gestructureerd uitgewerkt.

>> Beleidsplan

Jaarverslagen en andere documenten van eerdere jaren zijn op aanvraag beschikbaar.

*****

U kunt een gift aan Apollos (ANBI) op twee manieren doen:

  • als gewone gift
    U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.
  • als periodieke gift
    U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.

Voor de laatstgenoemde optie kunt u hier het formulier vinden, opgesteld door de belastingdienst.

>> Overeenkomst Periodieke schenking

 

 

Ook kunt u bij ons de folder ‘Weldoen door nalaten’ opvragen, over testamentaire schenkingen.

*****

Privacy Statement

Stichting Apollos verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In een Privacy Statement beschrijven we wat u in dit opzicht van ons mag verwachten.

>> Privacy Statement

*****

Alleen op papier aan te vragen via info@apollos.nl:

  • Apollos Bijbelschool Suriname (boekje over de geschiedenis van de Bijbelschool)

*****