Wim-Evers

Wim Evers – Secretaris

Na veertien jaar voor Ericsson te hebben gewerkt, heeft Wim de afgelopen twintig jaar een eigen bedrijf gerund in telecom consultancy. In die hoedanigheid heeft hij gewerkt voor diverse grote ondernemingen in Nederland zoals Rabobank, PricewaterhouseCoopers, KPN, Philips en gemeente Rotterdam. Recent heeft hij zijn bedrijf beëindigd om zich helemaal te kunnen toeleggen op wat echt zijn passie heeft: het trainen van mensen in bijbelonderwijs en het verantwoord omgaan met de Bijbel. Daartoe is hij als docent verbonden aan het Evangelisch College en verzorgt hij zelf ook diverse trainingen.

Wim over Apollos:
“Ik voel me betrokken bij ontwikkelingswerk en ben erg enthousiast over de manier waarop Apollos Afrikanen ondersteunt om vanuit hun eigen context, taal en cultuur zelf cursussen op te zetten voor kerkleiders om zo de omgeving waarin zij leven te dienen.”