We werken nu al zestien jaar in Mozambique. Een eerste generatie kerkleiders vanuit maar liefst zeven kerkgenootschappen wordt getraind in de methodes van More than a Mile Deep. Zij leiden hun gemeenten nu via het principe van contextueel bijbelgebruik. Daarbij koppelen ze bijbelse waarden op een heel praktische manier aan actuele maatschappelijke thema’s in hun…

© 2016 Apollos | Webdesign Irene Grafisch Ontwerp