Mozambique diploma-uitreiking

In Mozambique is er de laatste jaren in ons werk een heel positieve ontwikkeling aan de gang: Verschillende kerkgenootschappen hebben de methode van Apollos en onze partner More Than A Mile Deep (MMD) omarmd. Ze integreren die in hun eigen voorgangersopleiding en kadercursussen. Hierdoor wordt de deur opengezet naar het eigen netwerk.

Diploma-uitreiking
Het bijzondere is dat deze kerkleiders zelf de training van Apollos en MMD hebben gevolgd en afgerond. Op de foto’s een hoogtepunt toen in de hoofdstad Maputo maar liefst tien kerkleiders tegelijk een erkend hbo-diploma ontvingen. Meer dan duizend belangstellenden vanuit ruim twintig denominaties waren aanwezig.

Gewijzigde levensstijl
Zo leerden deze kerkleiders aan de basis van hun bediening om hun gemeente door eigen voorbeeld voor te gaan in een diaconale levensstijl. Zij laten zien wat het betekent als de kerk omziet naar weduwen en wezen, werkgelegenheid schept, huizen herbouwt (na de cycloon), in het geweer komt tegen corruptie, enzovoort.

De resultaten laten zich zien: in gemeenten waar leiders op deze praktische manier zijn opgeleid, wordt er van alles ondernomen om Christus zichtbaar te maken, óók van maandag tot en met zaterdag.

© 2016 Apollos | Webdesign Irene Grafisch Ontwerp