Nu GRATIS boek bij donatie

Stichting Apollos gebruikt jouw donatie voor het trainen en coachen van leiders, die daardoor cursussen ontwikkelen om hun eigen maatschappelijke problemen in kaart te brengen, oplossingen te bedenken in hun eigen cultuur en deze te implementeren.
Help NU om onze doelstelling te bereiken door te doneren en ontvang een GRATIS boek naar keuze uit de serie van Tineke Wuister

Apollos geschenk Lucht Tineke WuisterLUCHT

7 tips voor meer rust

In dit boek ontdek je waarom rusten zo ongelooflijk productief is en hoe jij meer lucht in je leven kunt creëren!

Apollos geschenk Zicht Tineke WuisterZICHT

7 tips voor meer focus

Dit boek helpt je helder zicht te krijgen op jouw levensmissie is, wat jij prioriteit wilt geven en hoe je dat kunt doen!

Apollos geschenk Echt Tineke WuisterECHT

7 tips voor meer vrijheid

Verschijnt in december 2021

200 student ready 4x3

Hun problemen, hun oplossingen

“Apollos zorgt voor toerusting van lokale leiders in Afrika, Pakistan en Latijns-Amerika om hun eigen mensen te trainen, zodat ze zelf hun maatschappelijke problemen kunnen aanpakken. Dat zorgt voor blijvende duurzame ontwikkeling.”

Apollos heeft er vanaf het begin voor gekozen om niet zelf trainingen te gaan verzorgen, maar om andere organisaties daarin te ondersteunen. Apollos werkt met verschillende partners samen in landen in Afrika, Azië en in Suriname.

De rol van Apollos

  • samen met de partners de lokale bevolking te coachen in het maken van cursussen, het ontwikkelen van de trainingsaanpak en het management
  • fondsen voor de projecten te werven en te beheren;
  • bij te dragen in de regieactiviteiten van de organisaties die in deze projecten samenwerken.

Bijvoorbeeld: Ethiopië

Ethiopië is een van de Afrikaanse landen waar Apollos al vele jaren actief is. We geven daar ondersteuning aan lokale partners die hun kerkleiders willen trainen om sociale problemen in hun omgeving aan te pakken. Net als in alle landen waar Apollos werkt, zijn het de Afrikanen zelf die hun trainingen ontwikkelen en hun eigen mensen opleiden. Als kerkelijk leiders en hun gemeenten op die manier, gemotiveerd en toegerust, aan de slag gaan, zijn de resultaten groot: zo worden onder meer ex-prostituees opgevangen en krijgen honderden kinderen uit kansarme gezinnen onderwijs en gezond voedsel.

Eigen oplossingen voor eigen problemen

De Emmanuel United Church hoort tot een klein evangelisch kerkgenootschap. Pastor Bezalem spreekt met grote passie over de methode van More than a Mile Deep (MMD), de partner waarmee Apollos samenwerkt:
“Als we willen dat dit werk van onszelf is, moeten we het weinige dat we hebben inzetten en laten groeien. Niet wachten tot een buitenstaander ons komt vertellen wat we moeten doen, maar onze eigen oplossingen zoeken voor onze eigen problemen!”

Adoptie straatkinderen

En dat werkt! Eerst zijn alle voorgangers en ouderlingen van de aangesloten gemeenten getraind, waarna zij hun kennis weer doorgaven aan de kringleiders in hun kerk. Om u een indruk te geven van de reikwijdte: inmiddels zijn alle circa 500 nieuw gestichte gemeenten met al hun Bijbelkringen in actie gekomen! Elke kring heeft vier straat- of weeskinderen geadopteerd én voert daarnaast elk jaar vier diaconale projecten in de buurt uit. Stelt u zich voor welke enorme impact dit heeft op de samenleving en wat een getuigenis hier vanuit gaat!

Groot meervoudig effect voor een klein bedrag

Stichting Apollos legt consequent bouwstenen van verandering in de samenleving. Een cursist die is opgeleid, gaat met een plan de wereld in om problemen op te lossen. Hij verzamelt een groep mensen om zich heen, die hij betrekt bij zijn plan en traint om het zelf uit te voeren. Als het vuurtje eenmaal brandt gaat het verder. Apollos traint de trainer, die daarna zelf weer trainer wordt. Als wij dit principe uitleggen krijgen we vaak de reactie:

“Zo moet het. Er is geen betere manier van verbeteren, er is geen effectievere manier van ondersteunen en geven te bedenken”

Een nieuw seizoen

Een nieuw seizoen komt eraan. Stichting Apollos heeft zich doelen gesteld om te investeren in coaching van transformerend leiderschap in de aangesloten landen. Voor het aankomende seizoen hebben we nog volop support mogelijkheden in onze gebieden.

0%
0%
0%

Een cursist kost € 15 per maand, dat is € 150 per jaar. Wij hebben naast gebed voor de regio jouw financiële steun hard nodig om onze doelen te bereiken.