Voedsel kinderen Ethiopie 4x3

Ethiopië is een van de Afrikaanse landen waar Apollos al vele jaren actief is. We geven daar ondersteuning aan lokale partners die hun kerkleiders willen trainen om sociale problemen in hun omgeving aan te pakken. Net als in alle landen waar Apollos werkt, zijn het de Afrikanen zelf die hun trainingen ontwikkelen en hun eigen mensen opleiden. Als kerkelijk leiders en hun gemeenten op die manier, gemotiveerd en toegerust, aan de slag gaan, zijn de resultaten groot: zo worden onder meer ex-prostituees opgevangen en krijgen honderden kinderen uit kansarme gezinnen onderwijs en gezond voedsel.

Eigen oplossingen voor eigen problemen
De Emmanuel United Church hoort tot een klein evangelisch kerkgenootschap. Pastor Bezalem spreekt met grote passie over de methode van More than a Mile Deep (MMD), de partner waarmee Apollos samenwerkt: “Als we willen dat dit werk van onszelf is, moeten we het weinige dat we hebben inzetten en laten groeien. Niet wachten tot een buitenstaander ons komt vertellen wat we moeten doen, maar onze eigen oplossingen zoeken voor onze eigen problemen!”

Adoptie straatkinderen
En dat werkt! Eerst zijn alle voorgangers en ouderlingen van de aangesloten gemeenten getraind, waarna zij hun kennis weer doorgaven aan de kringleiders in hun kerk. Om u een indruk te geven van de reikwijdte: inmiddels zijn alle circa 500 nieuw gestichte gemeenten met al hun Bijbelkringen in actie gekomen! Elke kring heeft vier straat- of weeskinderen geadopteerd én voert daarnaast elk jaar vier diaconale projecten in de buurt uit. Stelt u zich voor welke enorme impact dit heeft op de samenleving en wat een getuigenis hier vanuit gaat!

© 2016 Apollos | Webdesign Irene Grafisch Ontwerp