Gerald-van-Dijk

Gideon Alderden – Penningmeester

Al meer dan twintig jaar werkt Gideon bij ING, waar hij diverse functies op verschillende afdelingen heeft bekleed. Naast zijn werk bij ING, heeft Gideon ruim negen jaar (tot medio 2017) in de Raad van Toezicht van een primaire onderwijsinstelling gezeten. Hieruit blijkt zijn passie en bewogenheid voor onderwijs en kinderen, waarbij met name onderwijs terug te vinden is in de visie van Apollos. Vanwege zijn financiële achtergrond in combinatie met zijn bestuurlijk ervaring heeft Gideon jarenlang in het bestuur van Stichting Apollos de taak van penningmeester bekleed, tot februari 2023.