We werken nu al zestien jaar in Mozambique. Een eerste generatie kerkleiders vanuit maar liefst zeven kerkgenootschappen wordt getraind in de methodes van More than a Mile Deep. Zij leiden hun gemeenten nu via het principe van contextueel bijbelgebruik. Daarbij koppelen ze bijbelse waarden op een heel praktische manier aan actuele maatschappelijke thema’s in hun eigen omgeving. Zo zetten zij hun gemeenteleden aan om hun geloof handen en voeten te geven in het dagelijks leven, en daarmee levende getuigen te zijn van het Evangelie van Jezus Christus.

Heel praktisch

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zorg voor aidspatiënten, moestuintjes die beter worden onderhouden, burgermeesters die op corruptie worden aangesproken, straatkinderen die regelmatig door de kerk worden gevoed.

Onze partner heeft zelfs bemiddeld tussen regering en oppositie in een periode waarin honderden doden vielen door geweld tussen de beide partijen. Dit laatste was echt uniek: in andere Afrikaanse landen lukt het de kerk vaak niet om boven politieke partijen te staan; Mozambikaanse kerkleiders bewerkten vrede!

Vertaling in het Portugees

Afgelopen jaar heeft onze partner in Mozambique vier nieuwe medewerkers aangetrokken die de schouders zetten onder een vertaling van de verschillende cursussen van het Engels naar het Portugees, de officiële landstaal in Mozambique. Tegelijk wordt het materiaal ook waar nodig aangepast aan de lokale context.

Met deze nieuwe vertaling hoopt de partner in drie jaar tijd maar liefst 8.000 cursisten te bedienen! Dat kan doordat studenten niet alleen worden opgeleid om een eigen diaconale levensstijl te ontwikkelen, maar ook om vervolgens zelf trainer te worden. Zo verspreidt de methode zich als een olievlek over de kerken. En daarmee over het hele land, want rondom alle kerken die vanuit de Bijbel iets voor hun omgeving gaan betekenen, wordt het Evangelie zichtbaar én verkondigd. Graag willen we ons team in Mozambique ondersteunen in deze taak en roeping. Help je mee?

© 2016 Apollos | Webdesign Irene Grafisch Ontwerp