Stichting Apollos is al decennia lang bezig met het verlenen van ontwikkelingshulp. Niet door zomaar geld of middelen te doneren, maar door lokale bevolkingsgroepen te trainen hun eigen problemen aan te pakken. Sterker nog: We leren de lokale bevolking hun problemen te omschrijven en daar zelf in de eigen cultuur en context een training voor te ontwikkelen en zelf te coachen in de uitvoering ervan.

Door deze aanpak heeft men daar niet het idee dat de westerling weer eens komt vertellen hoe het allemaal beter kan, maar worden de zelfontwikkelde oplossingen geaccepteerd. Soms door een aanpak die wij niet begrijpen, maar wel resultaat heeft. En omdat het als een lokale oplossing gezien wordt, blijft deze, ook als de coach of trainer al weer lang verdwenen is.

Op TV is momenteel niets dan oorlog en acute nood te zien. Heel veel mensen trekken hun portemonnee om te helpen. En terecht, want de nood is groot. Maar zou het niet mooi zijn als tenminste een deel van jouw giften naar de aanpak bij de wortel zou (blijven) gaan? Dan behoeft de duurzame ontwikkeling die op gang is gebracht, niet te stoppen, maar kan dit werk, met grote impact, onverminderd volle kracht doorgaan. https://apollos.nl/help-mee/

© 2016 Apollos | Webdesign Irene Grafisch Ontwerp