We werken nu al zestien jaar in Mozambique. Een eerste generatie kerkleiders vanuit maar liefst zeven kerkgenootschappen wordt getraind in de methodes van More than a Mile Deep. Zij leiden hun gemeenten nu via het principe van contextueel bijbelgebruik. Daarbij koppelen ze bijbelse waarden op een heel praktische manier aan actuele maatschappelijke thema’s in hun…

Al sinds juni kampt Pakistan met de gevolgen van de grootste overstroming in haar geschiedenis. We vroegen bij het begin van deze ramp direct naar het lot van de nu al meer dan 4.000 studenten van onze partner Deir Mar Thoma. Het blijkt dat de zeven grote steden waar onze trainingen plaatsvinden tot nu toe…

© 2016 Apollos | Webdesign Irene Grafisch Ontwerp