Al sinds juni kampt Pakistan met de gevolgen van de grootste overstroming in haar geschiedenis. We vroegen bij het begin van deze ramp direct naar het lot van de nu al meer dan 4.000 studenten van onze partner Deir Mar Thoma. Het blijkt dat de zeven grote steden waar onze trainingen plaatsvinden tot nu toe gespaard zijn voor het water. Het werk kan doorgaan en daar zijn we dankbaar voor!

Prijsstijgingen niet te dragen

Tegelijk worden staf en studenten hard geraakt door de gevolgen van de ramp. Men lijdt al jaren onder een inflatie van twintig tot dertig procent; doordat het nationale voedsel wordt geproduceerd in de getroffen gebieden, zullen de prijsstijgingen de komende tijd niet meer te dragen zijn. In het Deir Mar Thoma-team wordt er daarom over gesproken hoe kerken via training toegerust kunnen worden om de lokale weerbaarheid duurzaam te vergroten.

Hetzelfde gebeurde twee jaar geleden in Mozambique. Sinds de storm Idai traint onze partner More than a Mile Deep (MMD) daar kerken om voorbereid te zijn op rampen als ebola, hongersnoden en overstromingen, en om hun buurt te helpen weerbaarder te worden. We zijn nu in gesprek met Deir Mar Thoma om te zien of en hoe deze Afrikaanse cursus ook relevant kan zijn voor Pakistan.

Nu al effect

Overigens zie je ook juist in deze tijd dat de bestaande trainingen effect hebben. Zo werd pastor Irfan tijdens de studie zo geraakt, dat hij in zijn gemeente de liefde en gemeenschapszin van de eerste gemeente in Handelingen ging prediken. Dat bracht een enorme verandering teweeg – allereerst in de manier waarop de leden van de kleine kerk voor elkaar gingen zorgen. Maar spontaan zijn ze de afgelopen maanden ook voedsel voor de slachtoffers van de overstroming gaan verzamelen. Daarbij vertellen ze de mensen om hen heen over hun geloof in Jezus Christus.

Wat een bemoediging dat het werk van onze mensen vrucht draagt! Graag willen we vanuit Nederland hén weer bemoedigen, door hen te steunen met de benodigde financiële middelen. Voor 25 euro kan er een student een maand lang studeren, maar er is ook geld nodig om de salarissen van de medewerkers over de maanden oktober, november en december te betalen. Help je mee?

© 2016 Apollos | Webdesign Irene Grafisch Ontwerp