2004 ECC Yao - training Franstalige kerkleiders

African Women alternative

Apollos heeft er vanaf het begin voor gekozen om niet zelf trainingen te gaan verzorgen, maar om andere organisaties daarin te ondersteunen. Apollos werkt met verschillende partners samen in landen in Afrika en in Suriname.

De rol van Apollos is om

  • samen met de partners de lokale bevolking te coachen in het maken van cursussen, het ontwikkelen van de trainingsaanpak en het management;
  • fondsen voor de projecten te werven en te beheren;
  • bij te dragen in de regieactiviteiten van de organisaties die in deze projecten samenwerken.


Selectie van de projecten

Apollos is een zogenoemde grassroot-organisatie. Door leiders te ondersteunen en toe te rusten, is de invloed die de organisatie uitoefent op landen en lokale gemeenschappen veel duurzamer en krachtiger dan wanneer Apollos zelf het voortouw neemt en zelf projecten uitvoert. Daarbij werkt Apollos bottom-up, ook als het gaat om de selectie van programma’s en projecten die worden ondersteund. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de partners in Afrika en Suriname, die het meest zicht hebben op de behoeften en de lokale cultuur. De partners hebben in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten. Apollos bewaakt daarbij mede de afstemming tussen beschikbare middelen en prioriteiten. Periodieke sterkte/zwakte-analyses en evaluatiemomenten spelen in dat proces een belangrijke rol.

Afrika

Apollos steunt in Afrika enkele tot op het bot Afrikaans leiderstrainingsprojecten, genaamd More than a Mile Deep (MMD) en Samaritan Strategy Africa (SSA). In verschillende landen worden mensen getraind die vervolgens zelf materialen ontwikkelen om lokale (kerk)leiders op te leiden. De insteek van de trainingen is een maatschappelijk relevant bijbelgebruik. Daarbij worden bijbelse waarden op een heel praktische manier door de Afrikanen zelf gekoppeld aan actuele maatschappelijke thema’s.

Inmiddels heeft Afrikaanse team van MMD vijftien cursussen ontwikkeld, een aantal dat jaarlijks wordt uitgebreid. Een daarvan is de cursus ‘Pastoraat rondom hiv/aids’. Daarin leren deelnemers allereerst door via praktijkopdrachten zelf het taboe rondom deze ziekte te doorbreken; daarna maken ze zich pastorale vaardigheden eigen om hiv/aidspatiënten en hun naasten te ondersteunen. Daarbij krijgen ze ook veel informatie over de medische en sociale aspecten van de ziekte. Zo kunnen ze praktisch meehelpen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Een andere cursus geeft inzicht in de oorzakelijke verbanden tussen armoede en de vele etnische conflicten op het continent die ook binnen de christelijke gemeenschap soms voortwoekeren. De cursisten krijgen handvatten om op dit gebied in hun eigen omgeving een verandering op gang te brengen.

Een derde voorbeeld is de cursus die vrouwen traint op het gebied van ondernemerschap. Door een eigen bedrijfje te beginnen, kunnen zij bij gaan dragen aan het inkomen in hun gezinnen of, als er geen man meer is, voor zichzelf en hun kinderen zorgen.

Met tien jaar ervaring in Afrika is duidelijk geworden: deze aanpak werkt! Lees hier een aantal verhalen uit de projecten.

Waar?

MMD is op dit moment actief in
Zimbabwe
Mozambique
Malawi
Zuid-Afrika
Kenia
Burundi
Ethiopië

Een twaalftal landen waar de kerk lijdt onder geweld (niet genoemd uit veiligheidsoverwegingen)

Latijns-Amerika (Suriname)

In Suriname is sinds de jaren negentig het Apollos Training Instituut gevestigd, een theologische mbo-opleiding voor kerkelijk leiders uit alle christelijke stromingen. Ondanks begeleiding en financiële ondersteuning vanuit Nederland, wordt de opleiding al vanaf de oprichting door Surinamers zelf bestuurd. Sinds 2004 zijn ook alle docenten Surinaams. Zij zetten zich met veel passie, enthousiasme en toewijding in om de studenten toe te rusten en te trainen.

Vanuit de methode van Verantwoord Bijbelgebruik (foto voorpagina?) is een heel praktisch curriculum ontwikkeld voor deze driejarige leiderstraining. Sinds 1994 zijn ruim 500 leiders systematisch getraind.

Het Apollos Training Instituut speelt ook in op de behoeften van gemeenteleden. Er worden door het hele land heen huwelijkscursussen aangeboden. Naast relatiecounselingcursus, cursussen voor singles. Het materiaal van ALPHA (de pre-marriage en de marriage course) zijn bekende begrippen aan het worden binnen de kerken in Suriname. In samenwerking met Willowcreek Amerika en stichting Opwekking in Nederland heeft het Apollos Training Instituut voor het tweede achtereenvolgende jaar een Global Leadership Summit gehouden in Paramaribo.

Help mee!

Wilt u ons werk financieel steunen? Dat kan door

  • een student te steunen met een studiebeurs
  • te doneren voor een specifieke cursus
  • te doneren voor het werk in een specifiek land
Lees meer